Замовити дзвiнок

 

ГРАНФОСКА™

1. Що це? – Гранульоване фосфорно-калійно-магнієве добриво-меліорант, яке містить до 68% діючої речовини і має тривалу післядію – на термін до 5 років зникає потреба у розкисленні ґрунту.

2.  Який має вигляд?  Гранули темно-сірого кольору розміром від 1мм до 5 мм.

3. Який хімічний склад? — Наразі виробляються таки види добрива-меліоранту:

Марка

Вміст елементів, %

Фосфор (Р)

Калій (К)

Кальцій (Са)

Магній (Mg)

Бор (В)

Сірка (S)

Цинк (Zn)

Молібден

(Mo)

Марганець

(Mn)

А

17

2

27

1,8

0,2

3,3

0,9

0,2

0,9

Б

13

21

25

3,2

0,25

2,6

0,9

0,1

0,3

Д

12

18

25

3,3

0,25

2,3

0,3

0,1

0,3

    Але можливе виробелення й інших формул виходячи з потреб с/х виробництва.

4.  Яке призначення?

1) Фосфорно-калійне мінеральне добриво з мікроелементами (P, K, Ca, Mg, В, S, Zn, Mo, Mn)

2) Меліорант пролонгованої дії (вміст CаО до 35%)

5. Де й під що застосовувати? На всіх типах ґрунтів (в т.ч. закритих) під усі сільськогосподарські культури (кукурудзу, буряки, зернові, овочеві й технічні культури, багаторічні трави, плодово-ягідні насадження…). Найбільша ефективність спостерігається на кислих, болотяних, дерново-підзолистих ґрунтах, оскільки знижує шкідливий вплив кислотності на рослини та ґрунтові мікроорганізми.

6. Скільки і коли вносити? – В залежності від сівозміни, рівню рН ґрунту та ступеню дефіциту в ньому фосфору, калію і мікроелементів, рекомендована норма внесення становить 0,15…0,35 т/га. Внесення можливе як восени, так і навесні (в тому числі – у комбінації з аміачною селітрою або карбамідом, а також з  сірчаним добривом «Wigor S-90» або сульфатом амонію – під культури, що потребують значної кількості сірки – озимий і ярий ріпак, цукрові буряки, картоплю…). Внесення проводиться як під основну культуру, так і під попередник.

7. Чим вносити? 1) Під основний обробіток ґрунту або під першу культивацію – за допомогою відцентрових розкидачів типу МВД-0,5 (НРУ-0,5), РУМ-5 (РУМ-8), тощо (по 0,2…0,35 т/га);

 2) Разом з посівом с/г культур – за допомогою зернотукових сівалок та універсальних посівних агрегатів, а також картоплесаджалок (по 0,15…0,2 т/га).

8. Що отримаємо від застосування?  

1)     Розкислення ґрунту (доведення рівню рН до значення 6,0-6,5), що значно підвищує рівень засвоєння рослинами поживних речовин, а відтак – ефективність внесених добрив;

2)     Забезпечення достатнього живлення рослин як макроелементами (фосфором і калієм), так і мікроелементами (магній, бор, сірка, кальцій);

3)     Підвищення врожайності с/г культур на 15-20%;

4)     Покращення якості вирощуваної продукції (цукристості, вмісту клейковини, крохмалю…);

5)     Підвищення зимо- і посухостійкості рослин;

6)     Створення належних умов для життєдіяльності корисних ґрунтових мікроорганізмів (в тому числі – азотфіксуючих бульбочкових бактерій), які, в свою чергу, сприяють вивільненню доступних для рослин елементів живлення;

7)     Підвищення ефективності дії пестицидів (особливо – гербіцидів триазинової групи, які при кислотності рН≤5 взагалі не діють!).

9. Яке значення має кожен з компонентів? – До складу добрива-меліоранту входять основні елементи живлення рослин (NPK) та вкрай важливі для нормального росту та розвитку рослин мікроелементи – магній, бор, цинк, сірка, марганець, молібден та кальцій.

ФОСФОР необхідний рослинам на всіх етапах розвитку. Від рівня фосфорного живлення залежать ріст і розвиток рослин, процеси синтезу, водний режим рослин, накопичення у них органічних сполук. Фосфорне голодування призводить до погіршення азотного живлення.

КАЛІЙ має особливо важливе значення для синтезу, обміну, перетворенню і переміщенню вуглеводів з листкової поверхні рослин до їхніх репродуктивних органів. За нестачі в ґрунті калію у рослин порушується весь азотний обмін, послаблюються ростові процеси, знижується інтенсивність процесів фотосинтезу, погіршується якість продукції рослинництва.

КАЛЬЦІЙ одночасно є розкислювачем для ґрунту і його структуроутворюючим елементом, а також елементом живлення для рослин, який бере участь в їхніх гормональних реакціях, утворенні клітинних стінок, переміщенні вуглеводів та перетворенні азотистих речовин. Іони кальцію сприяють діяльності ґрунтових мікроорганізмів і дощових хробаків, що прискорюють розкладення органічних речовин. Нестача кальцію відбивається на розвитку листя та кореневої системи рослин, викликає фізіологічні хвороби (в першу чергу – коренеплодів).

МАГНІЙ відповідає за утворення в листі рослин хлорофілу, суттєво впливає на формування вуглеводів та їх транспортування з листя до коренів, внаслідок чого формується потужна коренева система, зростає концентрація цукрів у точці росту. Він також активізує процеси перетворення фосфору з мінеральних сполук в органічні.

БОР сприяє росту вегетативних органів та зміцненню кореневої системи рослин, накопиченню цукрів у кореневій шийці та її збільшенню; підвищує посухо- та зимостійкість рослин; сприяє запиленню та цвітінню. Він найсуттєвіше з усіх мікроелементів впливає на урожайність та якість с/г культур. Його нестача проявляється у різних захворюваннях рослин.

СІРКА впливає на ріст і розвиток стебел в товщину, що сприяє підвищенню морозостійкості рослин. Зовні дефіцит сірки схожий з азотним й полягає у затримці росту рослин, пожовтінні (хлорозі) листя, витягуванні й витонченні стебел, погіршенні стійкості рослин до грибкових хвороб.

ЦИНК бере участь у білковому, вуглеводневому, фосфорному обміні, біосинтезі вітамінів і ростових речовин (ауксинів), підвищує морозостійкість рослин. При нестачі цинку затримується утворення сахарози, крохмалю і ауксинів, порушується утворення білків, внаслідок чого в них накопичуються небілкові сполуки азоту і порушується фотосинтез. Пригнічується процес поділу клітин, внаслідок чого деформуються і зменшуються листки, пригнічується ріст рослини. У кукурудзи відмічається побіління або хлороз верхніх листків, у томатів — скручування листків і черешків.

МОЛІБДЕН є компонентом деяких ферментів (альдегідоксидаза, гідрогеназа, нітратредуктаза), каталізує в рослинах перехід нітратів у нітриті і присутній у всіх органах, в тому числі в коренях. Молібден бере участь у фіксації молекулярного азоту клубеньковими бактеріями з роду Rhizobium, бере участь у фосфорному та білковому обміні, у створенні пектину. Недостатність молібдену веде до накопичення розчинних азотомістких сполук та гальмування створення фосфороорганічних компонентів у рослині. Кисла реакція ґрунтів дуже сильно зменшує його рухливість, а отже і засвоюваність рослинами.

МАРГАНЕЦЬ бере участь в обмінних реакціях клітин рослин, в процесах фотосинтезу, створення хлорофілу, білковому обміні, синтезі вітаміну С (аскорбінової кислоти), посилює накопичення цукру. 

10. Яка кислотність ґрунту є оптимальною? – На відміну від існуючих комплексних добрив Гранфоскатм має меліоративні властивості, завдяки яким воно оперативно та ефективно нейтралізує надлишкову кислотність ґрунту. Адже відомо, що слабкокисла реакція ґрунту рН=6,5 вважається оптимальною для вирощування більшості сільгоспкультур:

Оптимальні значення рН ґрунту для основних с/г культур

Культура

Інтервал рН, сприятливий для росту рослин

Культура

Інтервал рН, сприятливий для росту рослин

Люпин

Гречка

Картопля

Жито, Просо

Овес

Льон, Ріпак

Соняшник

Кукурудза

Цибуля, Огірки

4,6-6,0

4,7-7,5

5,0-5,5

5,5-7,5

5,8-7,7

5,9-6,5

6,0-6,8

6,0-7,0

6,0-7,9

Пшениця яра,

                 озима

Томати

Соя

Капуста

Ячмінь

Гірчиця

Буряки цукрові і столові

Люцерна

6,0-7,5

6,3-7,6

6,3-6,7

6,5-7,5

6,7-7,4

6,8-7,5

≈ 7,0

7,0-7,5

7,8-8,0

 

З усіх питань звертайтеся за телефонами:
(050) 109-12-31
(097) 050-98-38

 

ГАРНОГО ВРОЖАЮ!

Дзвонiть нам:

+38 050 109-12-31
+38 097 050-98-38 Замовити дзвiнок

Новини

Селитра в январе не сможет вырасти в цене

Текущий уровень будет актуален до 10 января. Причина—каникулы аграриев. Запад страны ушел на отдых еще 19 декабря и вернется только 10 января. Остальная часть рынка Украины активна до 25-27 декабря, возобновляются продажи после 10 января.

Украина должна стать одним из ведущих европейских экспортеров семян

  Хороший урожай, большой потенциал для наращивания экспорта зерновых, дерегуляция и выход украинских семян на рынок ЕС – основные результаты работы департамента земледелия и технической политики в АПК Министерства аграрной политики и продовольствия Украины в 2015 г. Об этом сообщил директор департамента Владимир Топчий, сообщила 21 декабря пресс-служба министерства.   Он напомнил, что летом т.г. […]