Back call
cf8f45d6db36442a62b45e7d0bdf123e2

Амофос

Амофос

In stock

* The price depends on the volume, leave a request, we will calculate a special price for you

Miscalculation

Амофос (N12, P52)

Складне висококонцентроване азотно-фосфорне гранульоване добриво. Основним компонентом є однозаміщений фосфат амонію з домішкою двохзаміщеного фосфату амонію.  Сполуки азоту і фосфору, які містяться в добриві, є водорозчинними (вміст водорозчинного моноамонійфосфату (NH4H2P04) – 85-90 %, а цитраторозчинного діамонійфосфату (NH4)2HPO4 – 10-15 %) і легкодоступними для рослин.

Застосовується в системах удобрення в усіх ґрунтово-кліматичних зонах України. Фізіологічно кисле добриво. Застосовується під всі культури на всіх типах грунтів. Краще вносити при посіві і посадках, коли потрібно більше фосфору ніж азоту. Оптимальна норма внесення під озиму пшеницю 1-2 ц/га,під цукровий буряк – 2-4 ц/га, найкраще по стерні перед оранкою. Фосфор амофосу менше зв’язується ґрунтом, ніж фосфор суперфосфату. Ймовірно причиною цього є утворення амонію, який сприяє розчиненню фосфатів і перетворенню їх у більш доступні для рослин форми. В амофосі фосфор більш рухомий, ніж у суперфосфаті.

Характер перетворення амофосу в дерново-підзолистому грунті, значною мірою залежить від рівня його окультуреності. На кислих ґрунтах амофос як найбільш розчинна форма швидше за інші добрива ретроградував, що призводило до зниження вмісту в грунті мінеральних фосфатів та збільшення фракції органічного фосфору і недоступних фосфатів, порівняно з ґрунтом, удобреним суперфосфатом. Вапнування таких ґрунтів теж не зменшило обсягів ретроградації фосфору амофосу. На нейтральних і слаболужних ґрунтах амофос забезпечує більш сприятливий фосфорний режим, порівняно з суперфосфатом.

Своєчасне внесення амофосу:

  1. Забезпечує ріст і розвиток рослин і їх коренів.
  2. Підвищує міцність стебел, сприяє стійкості рослин до холодів і посухи.
  3. Сприяє прискоренню процесу формування та дозрівання рослин, плодів.
  4. Підвищує якісні характеристики продукції.

Випускається амофос різних марок, в тому числі з добавками мікроелементів: мідь, цинк, бор, марганець, молібден, кобальт.

You've just added this product to the cart: